طراحی ساختار لوگو ، آرم و نشان ، رنگ و فونت استاندارد

   طراحی ساختار لوگو
    طراحی سمبل
   طراحی آرم و نشان
   طراحی و تعیین فونت مجاز
   تعیین رنگ های مجاز

طراحی ساختار متریال های چاپی

    طراحی اوراق اداری
    طراحی فرم های الکترونیکی (Email )
    طراحی کاتالوگ ، بروشور تبلیغاتی
    طراحی فرم های مالی و اداری
    طراحی کارت دعوت ، کارت تبریک و ...ساختار گرافیک محیطی ، فضا ها و تابلو ها

    تابلو های اصلی و نمایندگی ها
    طراحی نام و عنوان سازمانی افراد بر روی در اتاق ها و میز ها
    طراحی تابلو های راهنمای فضا ها
    طراحی تابلو های طبقات
    طراحی ساختار همایش ها و نمایشگاه ها بر اساس ضوابط و چیدمان
    طراحی پرچم اعم از سازمانی و رومیزی
    طراحی ظروف سازمانی
    طراحی بیلبورد های جاده ای

ساختار هدایای تبلیغاتی و لوازم اداری

    طراحی مهر های سازمانی
    طراحی لوازم تحریر و لوازم اداری رومیزی
    طراحی لباس فرم پرسنل
    طراحی بج سینه
    طراحی تندیس ها و یادبود ها
    طراحی هدایا و Reward ها مانند ساعت ، چتر ، کلاه و ...
    طراحی ساختار تبلیغاتی خودرو ها و وسایل نقلیهتدوین ساختار تبلیغات الکترونیکی

    طراحی گرافیکی صفحات وب سایت
    طراحی صفحات گزارشات و پرزنت ها
    طراحی بنر های تبلیغاتی اینترنتی
    طراحی Screen Server
    طراحی کاراکتر یا شخصیت تبلیغاتیآخرین پروژه ها


طراحی و اجرای نقاشی برجسته دیواری
با محوریت مدیریت پسماند

طراحی و چاپ
کاتالوگ شرکت یم نا

طراحی و ساخت
عروسک تن پوش و فک زن شهراد

طراحی و چاپ
کتاب فومی شهراد

طراحی و چاپ
بروشور کتاب فومی آموزش مشاغل

طراحی و چاپ
بروشور آموزشی مدیریت پسماند