Page is loading, just a sec...
برگزاری Work Shop های حوزه ی مدیریت پسماند
برگزاری کلاس های آموزشی در حوزه ی مدیریت حمل و نقل و ترافیک
آموزش سازمانی در خصوص انرژی تجدید پذیر ، تصفیه آب و پساب های صنعتی و غیر صنعتی

خدمات حوزه محیط زیست

طراحی و اجرای بام سبز و نمای سبز
طراحی و اجرای سیستم های فتوولتائیک
طراحی و اجرای سیستم های آبگرمکن های خورشیدی
طراحی و اجرای سیستم های کمپوست جهت تبدیل پسماند تر به کود آلی
ایده پردازی ، طراحی و اجرای پروژه های تبلیغاتی با شعارهای محیط زیستی
برگزار کننده ی تخصصی نمایشگاه دائمی بهترین ها از دورریختنی ها
ارائه کلیه خدمات الکترونیکی در زمینه ی ترویج فرهنگ محیط زیست